Lekarze


lek. wet. Małgorzata Kasprzyk
specjalista chorób psów i kotów


Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 roku.
Zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu, uczestniczyła w szeregu kursach  oraz w licznych sympozjach krajowych i międzynarodowych.
W pracy zawodowej specjalizuje się w dermatologii, internie oraz stomatologii małych zwierząt. Jest specjalistą z zakresu badań EKG, badań laboratoryjnych i okulistyki.
W 2010 roku ukończyła studium specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn uzyskując tytuł specjalisty z zakresu chorób psów i kotów.

 lek. wet. Jacek Kasprzyk
specjalista chirurgii weterynaryjnej
specjalista higieny zwierząt rzeźnych 
i żywności pochodzenia zwierzęcego


Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 roku.
W 2005 roku ukończył studium podyplomowe z zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn oraz zdobył tytuł specjalisty z zakresu systemu HACCP.
W 2007 roku ukończył studium specjalizacyjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, uzyskując tytuł specjalisty z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
W pracy zawodowej specjalizuje się w chirurgii oraz epidemiologii. W 2012 roku zakończył specjalizację z zakresu chirurgii weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii weterynaryjnej.
W 2015  roku zakończył specjalizację z zakresu  radiologii weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP  Wrocław  i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie  radiologii weterynaryjnej.