Badania laboratoryjne

  • badania krwi (morfologia, biochemia)
  • badania moczu (ogólne i osad)
  • badania histopatologiczne
  • badania wymazów
  • badania mikroskopowe zeskrobin skóry
  • testy dermatologiczne (bakteriologia, wykrywanie zakażeń grzybiczych i pasożytniczych)
  • biopsje zmian guzowatych