Czipowanie i wystawianie paszportów

Planując wyjazd poza granice kraju z psem, kotem lub fretką, warto pamiętać o przygotowaniu paszportu i oznaczeniu zwierzęcia indywidualnym numerem identyfikacyjnym przy pomocy mikroczipu umieszczanego pod skórą. Wymagania związane z wyjazdem zwierzęcia za granicę zmieniają się w zależności od kraju, do którego Państwo się wybieracie.  Udzielimy Państwu wszelkich informacji związanych z wyjazdem za granicę Państwa pupila. Aktualne przepisy dotyczące zasad podróżowania i wymogów prawnych, opisane są szczegółowo na stronie Głównego lekarza weterynarii.
Podstawowy zestaw procedur, umożliwiający bezpieczny wyjazd wraz ze zwierzęciem poza granice naszego kraju składa się w większości przypadków z następujących kroków:  wszczepienie mikorczipu, wystawienie paszportu, zaszczepienie przeciwko wściekliźnie oraz wykonanie badania serologicznego krwi, w kierunku poziomu przeciwciał neutralizujacych wirus wścieklizny. W naszej przychodni wykonacie Państwo wszystkie z wymienionych procedur.
  • Czipowanie
Zabieg czipowania jest praktycznie bezbolesny i polega na wykonaniu zastrzyku podskórnego po lewej stronie szyi, ale zamiast leku wstrzykiwany jest mikroczip wielkości ziarenka ryżu. Zaimplantowanie czipa w przypadku podróży zagranicznych, jeśli zwierzę nie posiada czytelnego (!) tatuażu jest konieczne. Elektroniczne oznaczenie mikroczipem pozwala na jednoznaczną identyfikację zwierzęcia i przypisanie go do właściciela. W przypadku zagubienia lub kradzieży zwierzęcia, jego identyfikacja przebiega dużo sprawniej i szybciej . Mikroczipy stosowane w naszej przychodni spełniają normę ISO 11784.
  • Wydawanie paszportów
Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek. Wystawienie paszportu ma na celu potwierdzenie przynależności zwierzęcia do właściciela. Wśród informacji, jakie zawiera paszport, znajdują się: dane właściciela (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz dane zwierzęcia (rasa, płeć, data urodzenia, kolor sierści) wraz z jego zdjęciem. W paszporcie wpisywane są również aktualne informacje o przeprowadzonych szczepieniach, profilaktyce przeciwko pasożytom wewnętrznym oraz ektopasożytom.
  • Szczepienie przeciwko wściekliźnie i badanie serologiczne
Szczepienie przeciwko wściekliźnie przeprowadzane jest po zaimplantowaniu mikroczipu i wystawieniu paszportu.
Badanie serologiczne wykonywane jest u psów, kotów i fretek mających wyjechać do Anglii, Irlandii, Szwecji czy na Maltę. Warto w tym miejscu podkreślić, iż każde z wcześniej wymienionych państw ma własne, odrębne przepisy dotyczące okresu po szczepieniu przeciw wściekliźnie, w jakim ma być wykonane badanie serologiczne oraz czasu, w jakim po jego wykonaniu zwierzę może przekroczyć granice danego państwa. Badanie serologiczne krwi ma na celu określenie poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, co nie jest jednoznaczne ze szczepieniem przeciwko tej chorobie. Badanie takie powinno być przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym i uznanym przez UE. Na wyniki takiego badania czeka się od 3 tygodni nawet do dwóch miesięcy, trzeba więc pomyśleć o założeniu paszportu kilka miesięcy przed wyjazdem.