ul. Jaskółcza 4 
81-076 Gdynia
tel. (58) 623 82 22