Interna

  • leczenie chorób wewnętrznych
  • zwalczanie chorób zakaźnych (choroby wirusowe, bakteryjne, grzybice, choroby odkleszczowe)
  • diagnozowanie chorzeń endokrynologicznych
  • diagnozowanie, leczenie oraz monitoring pacjentów cukrzycowych
  • zapobieganie i leczenie otyłości zwierząt