Obserwacja w kierunku wścieklizny

Jeśli pies bądź kot pogryzie/podrapie lub w jakikolwiek inny sposób zrani człowieka, powinien on zostać poddany 15-dniowej obserwacji pod kątem zarażenia wścieklizną, nawet, jeśli był regularnie szczepiony (podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). 
Pogryzienie powinno zostać natychmiast zgłoszone w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, który z kolei wystawia decyzję nakazującą obserwację w określonym zakładzie leczniczym (wybranym przez właściciela pogryzionego zwierzęcia). W wyniku takiej decyzji obserwacja jest dla właściciela zwierzęcia bezpłatna, a koszty obserwacji pokrywa Powiatowy Inspektorat Weterynarii. W takim przypadku do obowiązków właściciela należy jedynie dowiezienie zwierzęcia odpowiedzialnego za pogryzienie do wyznaczonego w decyzji zakładu leczniczego, w dniach: 1., 5., 10. i 15. liczonych od dnia pogryzienia. Na zakończenie obserwacji lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia.